Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Derckx heeft in opdracht van Romar Voss hun nieuwe bedrijfspand in Roggel ontwikkelt en gebouwd.

Het bedrijfspand bestaat uit een bedrijfsruimte voor productie en magazijnen van ca. 3.200 m² en een kantoor van ca. 750 m². In de bedrijfsruimte is een magazijn van ruim 7.000 m3 aanwezig voor opslag van gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg conform de PGS15 voorschriften.

Het gehele bedrijfspand is ontworpen en opgeleverd met een duurzaamheidslabel conform de GPR-voorschriften waardoor Romar Voss de beschikking krijgt over een zeer duurzaam pand en daarnaast van diverse subsidiemogelijkheden gebruik kan maken. Ook dit traject is door Derckx verzorgd.

Het gehele proces van ontwerp, vergunningverlening tot realisatie en subsidieaanvraag in 1 hand, ontzorgen op de Derckx manier . .