Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Met de ver-/nieuwbouw van haar kantoor keert een oude bekende uit Venlo terug. In 2010 mocht Derckx in opdracht van Eurosteel BV haar productiefaciliteiten uitbreiden en renoveren. Er werd een nieuwe productieruimte van ruim 2.400 m² gerealiseerd en de buitengevels van de bestaande ruimtes kregen een facelift.

Nu is het de beurt aan het bestaande kantoorgedeelte. Ruimtegebrek in het huidige kantoor vormde de basis voor het hernieuwde contact met de organisatie welke zich bezig houdt met de ontwikkeling en productie van uitrustingsstukken voor grondverzet-, sloop-, recycling-, overslag- en wegenbouwmachines.

Naast het creëren van ruimte was de opdracht om de uitstraling van het kantoor, bestaand en nieuw, aan te laten sluiten bij de huidige tijd en het dynamische karakter van het bedrijf. De eerste ontwerpen met bijbehorende kostenramingen werden zeer goed ontvangen wat al snel leidde tot een bouwteamovereenkomst waarbinnen de plannen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. De nieuwbouw is inmiddels opgeleverd