Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Woensdag 19 november 2014 slaat het noodlot toe. Een allesverwoestende brand legt het bedrijfspand van Mediaservice en Cordewener Groen in Maastricht volledig in as.

Na in eerste instantie alle energie te richten op continuering van de bedrijfsactiviteiten vanuit een andere gehuurde locatie nemen partijen begin 2015 contact op met Derckx om de herbouw van de locatie aan de Galjoenweg te bespreken.

Aangezien haast is geboden, werkt Derckx binnen enkele dagen een compleet plan voor de nieuwbouw uit bestaande uit circa 1.700 m² bedrijfsruimte en circa 600 m² kantoorruimte.

Na een paar kleine aanpassingen verstrekken partijen de opdracht aan Derckx voor het verzorgen van de omgevingsvergunning en realisatie van de nieuwbouw. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, wordt gestart met de nieuwbouw.  

Als alles volgens planning verloopt nemen Mediaservice en Cordewener Groen medio november hun intrek in het nieuwe pand zodat binnen een jaar na de rampzalige brand ze hun bedrijfsactiviteiten op de oude locatie weer kunnen continueren. Ontzorgen op de Derckx manier !!!