Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Om het structurele gebrek aan opslagruimte op te lossen heeft Derckx in opdracht van Vaessen Creative, een groothandel en distributeur van hobby materialen een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van haar magazijn. Het nieuwe magazijn met een vloeroppervlak van 2.500 m2, een dakrand van 12 meter en een laaddock wordt direct aansluitend aan de bestaande magazijnruimte gerealiseerd.

De omgevingsvergunning is eind september verleend. Januari 2016 is de bouw opgeleverd.