Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Dat bedrijventerrein Pannenweg in trek is, zowel bij de nieuw gevestigde bedrijven als bij Derckx, bewijst wel het feit dat ook Ketelaars laswerk zich op dit bedrijventerrein gaat vestigen en dat Derckx ook dit project mag gaan verzorgen.

Derckx zal in een bouwteamverband samen met Ketelaars het gehele traject van ontwerp tot oplevering voor haar rekening nemen.
Derckx, ontwerp-bouwt-ontzorgt. Inmiddels is de bouw gestart