Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Derckx is door het Sint Jans Gasthuis (SJG) in Weert ingeschakeld voor een tweetal projecten. De hoofdentree van de spoedeisende hulp en huisartsenpost dient verplaatst te worden. Daarnaast dienen aan de kopse zijde van het beddenhuis een tweetal leidingschachten gemaakt te worden.

Deze leidingschachten maken onderdeel uit van de nieuwe duurzame energievoorziening waar het SJG mee gestart is. Dit project bestaande uit een nieuwe energiecentrale met koude- en warmteopslag vervangt op termijn de traditionele energievoorziening. De leidingschachten worden gebruikt om de aan- en afvoer van alle energievoorziening zoals luchtbehandeling, bekabelingen, ICT, etc. te verzorgen bij een gefaseerde renovatie van het beddenhuis.