Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Vanuit de bestaande bedrijfsruimte werd het steeds moeilijker om de activiteiten van Custers in Groen en Moswand.eu op een georganiseerde en efficiënte uit te voeren. Daarom klopten John en Lisette Custers aan bij Derckx om samen een passende oplossing hiervoor te vinden. Na een aantal mogelijke grondstukken onderzocht te hebben, viel uiteindelijk de keuze op een grondstuk op bedrijventerrein Kanaalzone II in Weert.

In overleg is vervolgens de optimale layout en routing van het nieuwe pand bepaald en heeft de ontwerper van Derckx het verdere ontwerp van het pand vorm gegeven. Uitgangspunt hierbij is een duurzaam pand zowel qua uitstraling alsook qua prestaties. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarin veel natuurlijke elementen zijn opgenomen met een hoge isolatiewaarde en duurzaam energiesysteem met zonnepanelen en een warmtepompsysteem. De omgevingsvergunning is ondertussen verleend en de bouwactiviteiten zijn gestart. Conform planning zal het pand voor de eind van dit jaar nog worden opgeleverd.