Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Toen de mogelijkheid zich voordeed om een bestaand pand een paar straten verderop van de huidige showroom/magazijn te verwerven, twijfelde Sanitair en Tegelcentrum Weert niet lang. Het pand werd aangekocht en Derckx werd benaderd om te bekijken welke mogelijkheden er waren om het pand zo maximaal mogelijk uit te breiden. Op de huidige locatie is er een structureel tekort aan magazijnruimte en daarnaast bestaat al geruime tijd de wens voor een aparte ruimte voor een tegeloutlet.

Na raadpleging van het bestemmingsplan is een ontwerp voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte gemaakt welke aan twee zijden op de erfgrens wordt gepositioneerd om zodanig de beschikbare ruimte op het grondstuk zo maximaal mogelijk te benutten. De omgevingsvergunning is verleend en we zijn gestart met de bouw. Conform planning zal het pand voor de eind van dit jaar nog worden opgeleverd.