Derckx Projecten

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • OUDER

Spitters Vastgoed BV had reeds in 2009 plannen ontwikkeld voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw op een kavel van 10.000 m2 op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert. Vanwege diverse omstandigheden is dit plan tot op heden echter nooit ontwikkeld.

Medio 2017 heeft Derckx de opdracht gekregen om deze plannen kritisch onder de loep te nemen en te komen met een aangepast plan passend binnen het Programma van Eisen en passend binnen het budget. Derckx kwam hierbij tot de conclusie dat het project alleen kans van slagen zou hebben als ook een aantal uitgangspunten in het PvE ter discussie gesteld zou mogen worden.

Dit heeft geleid tot een aangepast ontwerp van het bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit in totaal 18 bedrijfsunits variërend in oppervlakte tussen de 180 en 350 m2. De omgevingsvergunning is eind 2017 aangevraagd en de realisatie zal in de loop van het voorjaar starten.